پاسارگاد راه ماشین

شرکت پاسارگاد راه ماشین

خدمات بازاریابی و فروش ماشین های سنگین، راهسازی و تجهیزات معدنی

غلطک

نوشته شده توسط مدیر در

1391/02/25

ROLLER

غلطک

غلطک جهت کوبیدن و تراکم خاک و مصالح مورد استفاده در رو سازی به کار می رود. غلطک با ایجاد فشار ، ارتعاش و ضربه بسته به نیاز سبب تداکم می گردد. انواع غلتک ها عبارتند از :

۱- غلتک های فرو رونده یا پاچه بزی

۲- غلتک های چرخ آهنی صاف

۳- غلتک های چرخ لاستیکی یا پنوماتیکی